Verhuur voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de door u gehuurde duikmaterialen bij MSV:

a) U dient voorafgaande aan het huren uw duikbrevet te overleggen;

b) U bent zelf verantwoordelijk voor de controle van de duikmaterialen voordat u de duikshop verlaat;

c) U dient een huurovereenkomst te tekenen en bekend te zijn met de verhuurvoorwaarden;

d) U dient de gehuurde duikmaterialen schoon in te leveren: afgespoeld met schoon, zoet water;

e) U dient de spullen onbeschadigd in te leveren of eventuele schade te melden bij de vrijwilliger in de duikshop;

f) Bij verlies, diefstal, of schade door onzorgvuldig gebruik worden de vervangingskosten in rekening gebracht;

g) Indien u de afgesproken huurtermijn overschrijdt worden de extra huurdagen in rekening gebracht;

h) Gehuurde uitrusting is en blijft eigendom van MSV-Duiken.